Gösta Palm Maskin AB

Hörby

Våra tjänster  

Krossning och siktning

En stor del av vår verksamhet är krossning och siktning. Vårt mobila krossverk tar hand om och krossar betong, tegel, asfalt och sten. årligen krossar vi och hanterar ca 75 000 ton, helt enligt kundens önskemål. Vi siktar också matjord och andra material.

Diverse mark- och anläggningsarbeten

Vårt breda kunnande gör att vi kan åta oss en mängd olika anläggningsarbeten, stora som små. 

Genom åren har vi utfört en del större entreprenader i samband med vindkraftsverksanläggning, då vi anlagt väga och uppställningsplatser för långa och tunga ekipage,samt schaktning för fundament. 

 

Moderna maskiner optimerar arbetet

Att  hyra moderna maskiner av oss är ett sätt att optimera arbetet och undvika onödiga             personal och maskin- kostnader.